+385 (0)1 23 95 609 +385 0(1) 23 95 610 info@csp.hr

Facility management

Održavanje je djelatnost koja čini integralnu cjelinu naših usluga. U sklopu tehničkog održavanja objekta (eng. Facility Menagement) nastojimo osigurati funkcionalnost izgrađenog objekta integrirajući ljude, mjesto, procese i tehnologije.

Naši zaposlenici raspoređeni u radne skupine djeluju na prostoru cijele RH, te su opremom, profesionalnim obrazovanjem i logističkom podrškom visoko kvalificirani da izvršavaju razne usluge održavanja bilo u redovnim održavanjima ili u obavljanju različitih poslova po pozivu ali isto tako i hitnih intervencija u cilju sprečavanja šteta.

Usluga održavanja objekta može se smatrati dodanom vrijednošću najznačajnijeg osnovnog sredstva koje tvrtka posjeduje (zgrada, uređaji, oprema).

Zašto?

Zato što se preventivnim mjerama (inspekcije i servisi) na godišnjoj razini mogu smanjiti dodatni neplanirani troškovi. Redovnim održavanjem se izbjegavaju situacije potpune neupotrebljivosti osnovnog sredstva, ali i gubitak vremena kada će ponovo biti stavljeno u funkciju. Za vrijeme neupotrebljivosti troškovi se multipliciraju: skuplji servis, izgubljena dobit, nezadovoljni zaposlenici.

Obuhvaćene usluge:

tehničko vodstvo i održavanja objekata;
inspekcijsko i redovito održavanje zgrada (uklanjanje nedostataka i popravci);
održavanje vanjskih površina i prometnih površina;
održavanje instalacija i opreme na objektima;
provođenje svih zakonom predviđenih ispitivanja i izdavanje atesta;
upravljanje tehničkom dokumentacijom objekata;
upravljanje jamstvenim rokovima objekata i ugrađene opreme

Osnovi ciljevi održavanja objekata:

potpuno zadovoljstvo korisnika usluga;
čuvanje i podizanje vrijednosti nekretnina;
povećanje kvalitete života;
stalno poboljšanje kvalitete usluge;
dugotrajna poslovna suradnja s partnerima;
biti najstručnija, najpouzdanija i najkvalitetnija tvrtka u segmentu upravljanja i održavanja nekretnina.